Co oznacza stwierdzenie, że cel powinien być SMART?

25 marca, 2022 0 przez admin

W dzisiejszym świecie, szczególnie w sferze biznesowej oraz zarządzania projektami, często słyszy się o konieczności ustawiania celów zgodnie z zasadą SMART. Ale co dokładnie oznacza to akronim? Jakie są jego elementy składowe i dlaczego jest on tak istotny dla skutecznego osiągania celów?

Specyficzny

Pierwszą literą w akronimie SMART jest „S”, który oznacza „specyficzny” (ang. Specific). Cel powinien być wyraźnie określony, precyzyjny i jednoznaczny. Unikamy ogólników i niejasności, określając dokładnie, co chcemy osiągnąć.

Mierzalny

Kolejne „M” wskazuje na „mierzalny” (ang. Measurable). To oznacza, że cel powinien być możliwy do pomiaru. Musimy móc określić, czy osiągnęliśmy nasz cel, korzystając z konkretnych wskaźników, liczb, czy innych obiektywnych kryteriów.

Osiągalny

Trzecia litera, „A”, oznacza „osiągalny” (ang. Achievable). Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia. Nie ma sensu stawianie sobie celów, które są poza naszym zasięgiem lub nie do zrealizowania w danej sytuacji.

Relewantny

Kolejny składnik, „R”, to „relewantny” (ang. Relevant). Oznacza to, że cel powinien być zgodny z naszymi większymi celami, wartościami i strategicznymi priorytetami. Musi mieć sens w kontekście naszych działań i celów ogólnych.

Czasowo określony

Ostatnia litera, „T”, wskazuje na „czasowo określony” (ang. Time-bound). Cel powinien mieć ściśle określony termin realizacji. Dzięki temu możemy zastosować odpowiednie planowanie czasu i działań, co zwiększa szanse na sukces.

Stwierdzenie, że cel powinien być SMART, odnosi się do konieczności ustawiania celów w sposób konkretny, mierzalny, osiągalny, relewantny oraz czasowo określony. Dzięki temu podejściu, zwiększamy nasze szanse na skuteczne osiągnięcie zamierzonych rezultatów, zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie Odpowiedź
Czy można zmieniać cele w trakcie realizacji? Tak, w przypadku zmiany warunków lub sytuacji, modyfikacja celów może być konieczna. Ważne jest jednak, aby nowe cele nadal były SMART.
Jakie są korzyści stosowania zasady SMART? Stosowanie zasady SMART pomaga w wyraźnym określeniu celów, ułatwia monitorowanie postępów oraz zwiększa efektywność działań prowadzących do ich realizacji.
Czy istnieją sytuacje, w których zasada SMART może być nieskuteczna? Tak, np. w dynamicznych i niestabilnych środowiskach biznesowych, gdzie wymagane są szybkie dostosowania do zmieniających się warunków.