Co to jest urządzenie peryferyjne

25 kwietnia, 2022 0 przez admin

Urządzenie peryferyjne to nieodłączna część komputerowego ekosystemu, które stanowi niezbędny element w procesie komunikacji między użytkownikiem a komputerem. Są to różnorodne urządzenia, które pozwalają na wprowadzanie danych do komputera, ich przetwarzanie oraz prezentację wyników.

Definicja urządzenia peryferyjnego

Urządzenia peryferyjne są to wszystkie elementy komputerowe, które nie są bezpośrednio częścią jednostki centralnej, ale są z nią połączone w celu realizacji różnych funkcji. Stanowią one zewnętrzne interfejsy, które umożliwiają użytkownikowi komunikację i współpracę z komputerem.

Funkcje urządzeń peryferyjnych

Urządzenia peryferyjne pełnią różnorodne funkcje w zależności od ich rodzaju. Oto kilka głównych funkcji, jakie mogą spełniać:

 • Wprowadzanie danych do komputera, np. za pomocą klawiatury, myszy, czy też urządzeń wejściowych typu tablet graficzny.
 • Przetwarzanie danych, jak to ma miejsce w przypadku drukarek, skanerów czy też ploterów.
 • Prezentacja danych wyjściowych, na przykład poprzez monitor komputerowy, głośniki, projektory itp.
 • Przechowywanie danych, np. w przypadku dysków twardych zewnętrznych, pendrive’ów czy kart pamięci.

Rodzaje urządzeń peryferyjnych

Istnieje wiele różnych rodzajów urządzeń peryferyjnych, z których każde spełnia konkretne funkcje. Oto niektóre z najczęściej spotykanych:

Rodzaj urządzenia Opis
Klawiatura Służy do wprowadzania danych tekstowych do komputera za pomocą przycisków klawiszy.
Mysz Umożliwia sterowanie kursorem na ekranie poprzez ruchy dłoni.
Drukarka Przeznaczona do drukowania dokumentów tekstowych lub grafik na papierze.
Skaner Umożliwia przetwarzanie dokumentów papierowych na formę cyfrową.
Monitor Wyświetla obraz generowany przez komputer.
Głośniki Służą do odtwarzania dźwięku generowanego przez komputer.

Urządzenie peryferyjne jest kluczowym elementem w komputerowym ekosystemie, umożliwiającym interakcję między użytkownikiem a maszyną. Ich różnorodność pozwala na dostosowanie się do różnych potrzeb i zastosowań, co sprawia, że są niezwykle ważne w codziennym użytkowaniu komputera.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na pytania dotyczące urządzeń peryferyjnych:

 1. Jakie są najważniejsze funkcje urządzeń peryferyjnych?
 2. Najważniejsze funkcje urządzeń peryferyjnych obejmują wprowadzanie danych do komputera, ich przetwarzanie, prezentację wyników oraz przechowywanie danych.

 3. Jakie są najpopularniejsze rodzaje urządzeń peryferyjnych?
 4. Do najpopularniejszych rodzajów urządzeń peryferyjnych należą klawiatura, mysz, drukarka, skaner, monitor oraz głośniki.

 5. Jakie są różnice między wejściowymi a wyjściowymi urządzeniami peryferyjnymi?
 6. Wejściowe urządzenia peryferyjne służą do wprowadzania danych do komputera, np. klawiatura i mysz, podczas gdy wyjściowe urządzenia prezentują dane wyjściowe, jak monitor i głośniki.

Definicja urządzenia peryferyjnego

Urządzenie peryferyjne to nieodłączna część komputerowego ekosystemu, która stanowi niezbędny element w procesie komunikacji między użytkownikiem a komputerem. Są to różnorodne urządzenia, które pozwalają na wprowadzanie danych do komputera, ich przetwarzanie oraz prezentację wyników.

Funkcje urządzeń peryferyjnych

Urządzenia peryferyjne pełnią różnorodne funkcje w zależności od ich rodzaju. Oto kilka głównych funkcji, jakie mogą spełniać:

 • Wprowadzanie danych do komputera, np. za pomocą klawiatury, myszy, czy też urządzeń wejściowych typu tablet graficzny.
 • Przetwarzanie danych, jak to ma miejsce w przypadku drukarek, skanerów czy też ploterów.
 • Prezentacja danych wyjściowych, na przykład poprzez monitor komputerowy, głośniki, projektory itp.
 • Przechowywanie danych, np. w przypadku dysków twardych zewnętrznych, pendrive’ów czy kart pamięci.

Rodzaje urządzeń peryferyjnych

Istnieje wiele różnych rodzajów urządzeń peryferyjnych, z których każde spełnia konkretne funkcje. Oto niektóre z najczęściej spotykanych:

Rodzaj urządzenia Opis
Klawiatura Służy do wprowadzania danych tekstowych do komputera za pomocą przycisków klawiszy.
Mysz Umożliwia sterowanie kursorem na ekranie poprzez ruchy dłoni.
Drukarka Przeznaczona do drukowania dokumentów tekstowych lub grafik na papierze.
Skaner Umożliwia przetwarzanie dokumentów papierowych na formę cyfrową.
Monitor Wyświetla obraz generowany przez komputer.
Głośniki Służą do odtwarzania dźwięku generowanego przez komputer.