Jak sprawdzić MAC adres urządzenia w sieci

12 stycznia, 2022 0 przez admin

Znalezienie adresu MAC (Media Access Control) urządzenia w sieci może być istotne z różnych powodów, od rozwiązywania problemów związanych z siecią po zabezpieczanie jej. Adres MAC jest unikatowym identyfikatorem przypisanym do każdego urządzenia sieciowego, takiego jak komputer, laptop, smartfon, czy router. W tym artykule omówimy różne metody, które pozwolą Ci sprawdzić MAC adres urządzenia w sieci.

Sprawdzanie MAC adresu w systemie Windows

Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows, istnieje kilka sposobów na sprawdzenie MAC adresu urządzenia:

  • Użyj polecenia „ipconfig” w wierszu poleceń, aby wyświetlić informacje o interfejsach sieciowych, w tym adresie MAC.
  • Wejdź do „Panelu sterowania” > „Centrum sieci i udostępniania” > „Zmień ustawienia karty sieciowej”. Kliknij prawym przyciskiem myszy na połączeniu sieciowym i wybierz „Stan”. W zakładce „Szczegóły” znajdziesz adres MAC.

Sprawdzanie MAC adresu w systemie macOS

Jeśli korzystasz z komputera Mac, aby sprawdzić MAC adres, wykonaj następujące kroki:

  • Otwórz „Preferencje systemowe” i przejdź do „Sieć”.
  • Wybierz aktywną kartę sieciową z listy po lewej stronie i kliknij na nią.
  • Kliknij na przycisk „Zaawansowane” i przejdź do zakładki „Sprzęt”. Adres MAC będzie widoczny jako „Adres MAC (Ethernet)”.

Sprawdzanie MAC adresu w systemie Linux

W systemach opartych na Linuksie, takich jak Ubuntu, możesz sprawdzić MAC adres w następujący sposób:

  • Otwórz terminal i wpisz polecenie „ifconfig”. Znajdziesz adres MAC pod nazwą interfejsu sieciowego.
  • Możesz również użyć polecenia „ip addr show”, które również wyświetli informacje o interfejsach sieciowych wraz z ich adresami MAC.

Używanie narzędzi sieciowych do sprawdzania MAC adresu

Istnieją również specjalne narzędzia sieciowe, które umożliwiają łatwe sprawdzenie adresu MAC urządzenia w sieci. Niektóre z tych narzędzi to:

  • Skanery sieciowe, takie jak Advanced IP Scanner czy Angry IP Scanner, które mogą wyświetlić listę wszystkich urządzeń w sieci wraz z ich adresami MAC.
  • Oprogramowanie do monitorowania sieci, na przykład Wireshark, które pozwala na analizę ruchu sieciowego, w tym adresów MAC urządzeń.

Podsumowanie

Sprawdzenie MAC adresu urządzenia w sieci może być pomocne w wielu sytuacjach, od konfiguracji sieci po identyfikację niepożądanych urządzeń. W tym artykule omówiliśmy kilka metod, które można zastosować w różnych systemach operacyjnych, aby uzyskać ten adres. Pamiętaj, że znajomość adresu MAC może być przydatna, ale nie jest zalecana do identyfikowania użytkowników ani do celów śledzenia.