Jak Sprawdzić Urządzenia w Sieci CMD

13 lipca, 2022 0 przez admin


Poszukiwanie i identyfikacja urządzeń w sieci może być kluczowym krokiem w zarządzaniu infrastrukturą sieciową. W artykule tym omówimy różne metody, jakie oferuje wiersz poleceń systemu Windows, czyli CMD, aby skutecznie sprawdzić urządzenia w sieci.

Skanowanie Sieci za Pomocą Polecenia Ping

Jedną z najprostszych metod jest użycie polecenia ping. Wystarczy wpisać adres IP urządzenia, aby sprawdzić, czy jest ono dostępne w sieci. Należy otworzyć wiersz poleceń i wpisać polecenie „ping [adres IP]”. Na przykład: „ping 192.168.1.1”. W odpowiedzi otrzymamy informację o czasie odpowiedzi i ewentualnych zgubionych pakietach.

Sprawdzenie Aktywnych Połączeń

Możemy także sprawdzić aktywne połączenia w sieci za pomocą polecenia „netstat”. Wpiszemy „netstat -a” w wierszu poleceń, aby uzyskać listę wszystkich aktywnych połączeń i otwartych portów na naszym komputerze. W ten sposób możemy zidentyfikować urządzenia, z którymi nasz komputer obecnie komunikuje się w sieci.

Wykorzystanie Polecenia ARP

Polecenie ARP (Address Resolution Protocol) pozwala nam na wyświetlenie tabeli ARP, która mapuje adresy IP na adresy MAC w sieci lokalnej. Aby wyświetlić tabelę ARP, należy wpisać polecenie „arp -a” w wierszu poleceń. W ten sposób możemy zobaczyć, które urządzenia są obecnie widoczne w sieci lokalnej.

Zastosowanie Nmap

Nmap jest potężnym narzędziem do skanowania sieci, które oferuje zaawansowane funkcje i możliwości konfiguracji. Możemy użyć Nmap w wierszu poleceń, aby przeskanować sieć i zidentyfikować urządzenia oraz otwarte porty. Wpiszemy „nmap [adres IP lub nazwa domenowa]” w wierszu poleceń, aby rozpocząć skanowanie.


Znalezienie i sprawdzenie urządzeń w sieci za pomocą wiersza poleceń CMD może być niezwykle przydatne w wielu sytuacjach, takich jak diagnozowanie problemów z siecią czy monitorowanie aktywności. Wyżej wymienione metody to tylko kilka z wielu dostępnych opcji, które mogą być stosowane w zależności od konkretnych potrzeb i wymagań.

Narzędzia Do Analizy Sieci

Oprócz wspomnianych metod istnieją także inne narzędzia przydatne do analizy sieci. Jednym z nich jest Wireshark, który umożliwia przechwytywanie i analizowanie ruchu sieciowego. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu możemy obserwować pakiety przesyłane w sieci, co pozwala na lepsze zrozumienie struktury sieci i identyfikację urządzeń.

Wykorzystanie Tabeli ARP

Tabela ARP zawiera informacje o adresach IP i MAC urządzeń w sieci lokalnej. Możemy ją przeglądać bezpośrednio za pomocą wiersza poleceń. Inną opcją jest wykorzystanie dedykowanych narzędzi do zarządzania siecią, które mogą prezentować te dane w bardziej czytelny sposób.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie Odpowiedź
Jakie są inne metody analizy sieci? Istnieje wiele innych narzędzi, takich jak traceroute, ipconfig, czy nslookup, które mogą być użyteczne w identyfikacji urządzeń i rozwiązywaniu problemów sieciowych.
Czy można skanować sieć z poziomu interfejsu graficznego? Tak, istnieją programy z interfejsem graficznym, takie jak Angry IP Scanner czy Advanced IP Scanner, które ułatwiają skanowanie i analizę sieci.